Dotacje unijne
2013-06-18Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we WrocławiuINFORMACJA O DOFINANSOWANIU

ZOBACZ
BUDOWA WODOCIĄGU DŁUGOPOLE-ZDRÓJ – PORĘBA

ORAZ
BUDOWA WODOCIĄGU SUW GORZANÓW – STARA ŁOMNICA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Zadanie pn. „OCHRONA WÓD NA OBSZARZE SUDETÓW”
polegające na
BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ DLA DŁUGOPOLA ZDROJU
WRAZ Z KOLEKTOREM GRAWITACYJNO-TŁOCZNYM
ODPROWADZAJĄCYM ŚCIEKI DO BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
(PRZESYŁ PRZEZ DŁUGOPOLE DOLNE)

INFORMACJA
Design by ProjektB, © Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej