Aktualności
2017-11-07Ogłoszenie o zamówieniu + pozostałe informacje - UBEZPIECZENIE


Ogłoszenie o zamówieniu + pozostałe informacje
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ


2017-09-19OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU + DODATKOWE INFORMACJE
Budowa wodociągu ze zbiornika wody w Szklarce dla osiedla w Starej Łomnicy


2017-03-15Taryfa 2017/2018

2017-03-10Informacja dot. opłat abonamentowych


W związku z wprowadzeniem nowego systemu rozliczeniowego
ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. informuje,
że od dnia 01.01.2017 r.
opłata abonamentowa naliczana jest
za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z danej usługi.

2016-01-26Termin podłączenia do kanalizacji

ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej spółka z o.o.
informuje o następujących terminach
podłączenia do kanalizacji sanitarnej:

BYSTRZYCA KŁODZKA, DŁUGOPOLE DOLNE - 30.06.2016 R.

DŁUGOPOLE ZDRÓJ - 31.12.2017 R.


UWAGA!!!
DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH
CZYT. UCHWAŁA NR XXII/192/16
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Z DNIA 18 MARCA 2016 R.


2015-11-05Informacja dla dostawców ścieków

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej uprzejmie prosi wszystkich dostawców ścieków, aby nie wrzucali
 do kanalizacji sanitarnej odpadów stałych.

2015-09-04Informacja Długopole Dolne

INFORMACJA

dla mieszkańców i podmiotów

w Długopolu Dolnym

ZOBACZ

2015-08-18Informacja dla mieszkańców

INFORMACJA

dla mieszkańców i podmiotów

przy ul. Zamenhofa, ul. Broniewskiego, ul. Chopina, ul. Asnyka,
ul. Górnej, ul. Senatorskiej, ul. Moniuszki, ul 1-go Sierpnia
w Bystrzycy Kłodzkiej

ZOBACZ
2015-05-26Strona internetowa

Strona internetowa dot. projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
2015-03-04DŁUGOPOLE ZDRÓJ - informacja

INFORMACJA

dla mieszkańców i podmiotów

w Długopolu Zdrój

ZOBACZ2006-10-23Konta bankowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, iż wpłat można dokonywać również na konto:
NR 30 1090 2297 0000 0001 0975 1104
w Banku Zachodnim WBK 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
oraz
NR
83 9523 0001 1000 2056 2000 0001
w Banku Spółdzielczym Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej.

Design by ProjektB, © Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej