Aktualności
2015-08-18Informacja dla mieszkańców

INFORMACJA

dla mieszkańców i podmiotów

przy ul. Zamenhofa, ul. Broniewskiego, ul. Chopina, ul. Asnyka,
ul. Górnej, ul. Senatorskiej, ul. Moniuszki, ul 1-go Sierpnia
w Bystrzycy Kłodzkiej

ZOBACZ
2015-08-14INFORMACJA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że na obsługiwanych przez ZWiK Sp. z o.o. wodociągach
nie ma żadnych zakłóceń w dostawie wody pitnej dla wszystkich naszych odbiorców i na dzień dzisiejszy nie przewiduje się żadnych ograniczeń w dostawie wody pitnej.

2015-05-26Strona internetowa

Strona internetowa dot. projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
2015-03-04DŁUGOPOLE ZDRÓJ - informacja

Informacja

dla mieszkańców i funkcjonujących podmiotów

w Długopolu Zdrój.

ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku ze zrealizowaniem budowy kanalizacji sanitarnej w Długopolu Zdrój z kolektorem przesyłowym
 do Bystrzycy Kłodzkiej, występuje możliwość bezpośredniego podłączenia
się z pominięciem osadników gnilnych, wszystkich obiektów w Długopolu Zdrój
do kanalizacji sanitarnej.

 

Powyższą realizację należy poprzedzić złożeniem wniosku do tut. Zakładu o wydanie warunków przyłączenia do kanalizacji sanitarnej (druk wniosku dostępny jest
na stronie internetowej Zakładu www.zwik.bystrzyca.pl, w siedzibie Zakładu
 przy ulicy Młynarskiej 4 w Bystrzycy Kłodzkiej lub wniosek może być sporządzony odręcznie z dołączoną mapką sytuacyjno-wysokościową przedmiotowego terenu).

2014-12-24Taryfa 2015

TARYFA 2015

ZOBACZ


2009-02-12Informacja dla odbiorców

2009-01-29 Umowy o dostawę wody i odbiór ścieków

2006-10-23Konta bankowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, iż wpłat można dokonywać również na konto:
NR 30 1090 2297 0000 0001 0975 1104
w Banku Zachodnim WBK 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
oraz
NR
83 9523 0001 1000 2056 2000 0001
w Banku Spółdzielczym Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej.

Design by ProjektB, © Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej