Aktualności
2015-11-25Przerwa w dostawie wody


OGŁOSZENIE
PRZERWA W DOSTAWIE WODY

DLA ULIC:
UL. ŚWIERCZEWSKIEGO
UL. LOTNIKÓW
UL. ORĘŻNA
UL. MICKIEWICZA (punktowce)


 
ZOBACZ


2015-11-05Informacja dla dostawców ścieków

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej uprzejmie prosi wszystkich dostawców ścieków, aby nie wrzucali
 do kanalizacji sanitarnej odpadów stałych.

2015-09-04Informacja Długopole Dolne

INFORMACJA

dla mieszkańców i podmiotów

w Długopolu Dolnym

ZOBACZ

2015-08-18Informacja dla mieszkańców

INFORMACJA

dla mieszkańców i podmiotów

przy ul. Zamenhofa, ul. Broniewskiego, ul. Chopina, ul. Asnyka,
ul. Górnej, ul. Senatorskiej, ul. Moniuszki, ul 1-go Sierpnia
w Bystrzycy Kłodzkiej

ZOBACZ
2015-05-26Strona internetowa

Strona internetowa dot. projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
2015-03-04DŁUGOPOLE ZDRÓJ - informacja

INFORMACJA

dla mieszkańców i podmiotów

w Długopolu Zdrój

ZOBACZ
2014-12-24Taryfa 2015

TARYFA 2015

ZOBACZ


2009-02-12Informacja dla odbiorców

2009-01-29 Umowy o dostawę wody i odbiór ścieków

2006-10-23Konta bankowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, iż wpłat można dokonywać również na konto:
NR 30 1090 2297 0000 0001 0975 1104
w Banku Zachodnim WBK 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
oraz
NR
83 9523 0001 1000 2056 2000 0001
w Banku Spółdzielczym Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej.

Design by ProjektB, © Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej