Aktualności
2014-07-11Przetarg nieograniczony

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na realizację projektu
pn. "Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej
w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka"
(kontrakt 1 i kontrakt 2)

ZOBACZ
2013-12-20TARYFA 2014

OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU TARYF OKREŚLAJĄCYCH STAWKI OPŁAT ZA  ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE BYSTRZYCA KŁODZKA

ZOBACZ - ogłoszenie

ZOBACZ - tabela2009-02-12Informacja dla odbiorców

2009-01-29 Umowy o dostawę wody i odbiór ścieków

2006-10-23Konta bankowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, iż wpłat można dokonywać również na konto:
NR 30 1090 2297 0000 0001 0975 1104
w Banku Zachodnim WBK 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
oraz
NR
83 9523 0001 1000 2056 2000 0001
w Banku Spółdzielczym Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej.

Design by ProjektB, © Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej