Kontakty
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Młynarska 4
57-500 Bystrzyca Kłodzka
 
tel.  74 8111-740
faks 74 8114-126
e-mail: sekretariat@zwikbystrzyca.pl
             

NIP 8811466771
Regon 020793982

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

ul. Kłodzka 1A
57-500 Bystrzyca Kłodzka

  tel. 74 8114 278

e-mail: oczyszczalnia@zwikbystrzyca.pl

Design by ProjektB, © Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej