Dotacje unijne
2013-06-18Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
BUDOWA WODOCIĄGU DŁUGOPOLE-ZDRÓJ – PORĘBA
ORAZ
BUDOWA WODOCIĄGU SUW GORZANÓW – STARA ŁOMNICA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Design by ProjektB, © Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej