Dotacje unijne
2014-06-20Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 30 000 EURO
(INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY)

DOT. ARTYKUŁU PROMOCYJNEGO W PRASIE LOKALNEJ

ZOBACZ
Design by ProjektB, © Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej