Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej
Ul. Młynarska 4
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 17 40 fax:074 811 41 26

Inne informacje

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej

Spółka z o.o.


ul. Młynarska 4

57-500 Bystrzyca Kłodzka

 
tel.  74 8111-740

faks 74 8114-126

e-mail: sekretariat@zwik.bystrzyca.pl             
NIP 8811466771

Regon 020793982


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
ul. Kłodzka 1A

57-500 Bystrzyca Kłodzka

  tel. 74 8114 278e-mail: oczyszczalnia@zwik.bystrzyca.pl

Data zmiany: 2012-08-30, Data obowiązywania: 2012-08-30, Osoba odpowiedzialna: Mariusz Głąba
Ilość odwiedzin: 1683